SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring - 9789138247396 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring
– Konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
   
 
Titel:SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – Konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
Utgivningsår:2018
Omfång:360 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247396
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett reklamlandskap i förändring
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Stora förändringar i reklamlandskapet har skett under de senaste åren – men ger dagens reklamregelverk ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenterna?

Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att Konsumentverket bör ges skarpare tillsynsverktyg, bland annat en möjlighet att genomföra kontrollköp under dold identitet. Det kan också finnas behov av nya former av tekniska lösningar för att Konsumentverket ska kunna bedriva en aktiv och effektiv tillsyn i den digitala miljön.
 
  © 2017 Jure AB