SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. - 9789138247440 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.
   
 
Titel:SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.
Utgivningsår:2017
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247440
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:113
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Förbud mot kommersiella annonser för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat i sociala medier föreslås. Förslaget innebär att det blir förbjudet att annonsera för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat (t.ex. alkoglassar) i sociala medier. Överträdelse mot förbudet föreslås kunna ge sanktioner genom en marknadsstörningsavgift. Marknadsstörningsavgiften är en sanktion för grova överträdelser av regelverket och föreslås uppgå till max 10 miljoner kronor, det vill säga samma sanktionsmöjligheter som överträdelser av annonsförbudet i radio och tv redan har.

Forskning visar att exponering för alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster såsom tidigare alkoholdebut och förhöjd alkoholkonsumtion. Det finns en inkonsekvens i befintlig lagstiftning, bland annat gäller ett förbud mot alkoholreklam i radio och tv, vilket gör att skyddet för barn och unga är högre för dessa medier jämfört med sociala medier.
 
  © 2017 Jure AB