SOU 2018:2 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner - 9789138247419 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:2 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
   
 
Titel:SOU 2018:2 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
Utgivningsår:2018
Omfång:188 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247419
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Blåljusutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:2
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även:

- att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år,
- att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.
 
  © 2017 Jure AB