SOU 2001:88 Lagrådets arbetsvillkor - 913821556X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:88 Lagrådets arbetsvillkor
   
 
Titel:SOU 2001:88 Lagrådets arbetsvillkor
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetänkande SOU 2001:37. Prop. 2002/03:45.
Utgivningsår:2001
Omfång:167 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821556X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2000 års lagrådsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:88
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

2000 års lagrådsutredning föreslår i sitt sltbetänkande att stoppdagar inrättas för remisser till lagrådet i anslutning till de stoppdagar som gäller för propositioner till riksdagen samt ändringar i Lagrådets sammansättning så att antalet lagrådsavdelningar minskas från fyra till tre och antalet justitieråd/regeringsråd minskas från nio till sex. Här föreslås även vissa ändringar i lagrådsperioden.
 
  © 2017 Jure AB