SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov - 9789138247549 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
   
 
Titel:SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
Utgivningsår:2018
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247549
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:utredningen Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Betänkandet är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 2021–2025.

Utredningens prioriteringar är beskrivna på en övergripande nivå. De utgör inte en samlad investeringsplan för Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning där de årliga materielutgifterna redovisas.

Regeringen bedömer i den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2014/15:109) att försvarsförmågan bör stärkas. Att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är det enskilt viktigaste under perioden 2016– 2020. Utredningen utgår från att den inriktningen gäller även efter 2020. Försvarsmakten ska enligt regeringen utformas i första hand för att kunna möta ett väpnat angrepp i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare.

Utredningen koncentrerar sina överväganden och prioriteringar till de större materielinvesteringar som bedöms mest relevanta inför den försvarspolitiska beredning- och beslutsprocessen för perioden efter 2020.
 
  © 2017 Jure AB