SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning - 9789138247587 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning
   
 
Titel:SOU 2018:10 Myndighetsgemensam indelning
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2018
Omfång:791 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247587
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Indelningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

I dag har i princip alla statliga myndigheter olika regionala indelningar. Utredningen vill understryka att detta endast är ett av flera hinder för en effektiv samverkan mellan myndigheter och mellan stat och kommun. Bedömningen är dock att en myndighetsgemensam indelning är en viktig del på vägen och en nödvändig förutsättning för en samlad stat regionalt.

Utredningen har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning:

- Arbetsförmedlingen
- Försvarsmakten
- Kriminalvården
- Migrationsverket
- Polismyndigheten
- Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
- Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
- Trafikverket
- Säkerhetspolisen
- Åklagarmyndigheten.

En grundläggande utgångspunkt i arbetet har varit att inte bryta några läns- och landstingsgränser. Vidare har utredningen sökt lösningar som innebär minst omställning för såväl de berörda statliga myndigheterna som för kommunsektorn.
 
  © 2017 Jure AB