SOU 2018:12 Samverkan för ungas etablering - 9789138247617 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:12 Samverkan för ungas etablering
– Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag
   
 
Titel:SOU 2018:12 Samverkan för ungas etablering – Forskarrapport från lärprojekt med 15 kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag
Utgivningsår:2018
Omfång:116 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247617
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Beskriver resultaten från ett forsknings- och lärprojekt med 15 svenska kommuner, Arbetsförmedlingen och 4 företag. Projektet utforskar aktiviteter för att stödja unga till arbete, med fokus på samverkan. Den ena delstudien är inriktad på arbetet i kommuner, den andra på arbetet i företag.

I den första delstudien, om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och vissa andra aktörer, uppnås teoretisk mättnad, och slutsatserna uppvisar i långa stycken en betydande samstämmighet med tidigare studier, något som sammantaget talar för att de mönster som kunnat iakttas kan generaliseras. Urvalet består av 15 svenska kommuner med lokala arbetsförmedlingar och vissa andra aktörer som kan uppvisa exempel på god samverkan, på olika områden, till exempel: i uppsökande arbete, samverkan med arbetsgivare, samlokalisering och utbildning. Genomgången av exemplen visar att det finns en rad olika sätt att uppnå god samverkan.

I den andra delstudien, inriktad på arbetet i företag, finns inte samma förutsättningar för generalisering, utan slutsatserna gäller deltagande företag. Företagen lyfter fram samverkan med statliga aktörer som viktigt och nödvändigt, samtidigt som de upplever att det är svårt att nå fungerande och långsiktigt hållbar samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen. Företagen har mycket högt ställda förväntningar på Arbetsförmedlingen när det gäller flexibilitet, kontinuitet och proaktivitet – förväntningar som kanske inte alltid är möjliga att uppfylla inom myndighetens uppdrag.
 
  © 2017 Jure AB