SOU 2018:21 Flexibel rehabilitering - 9789138247754 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:21 Flexibel rehabilitering
   
 
Titel:SOU 2018:21 Flexibel rehabilitering
Utgivningsår:2018
Omfång:139 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247754
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Flexjobbutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:21
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredningen kartlägger och analyserar målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt de ungas. Vidare kartläggs och analyseras hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen.

Utredningens förslag:

- Förtydliga information om anpassningar om syfte och mål med insatsens lönebidrag.
- Informationsspridning om funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivets krav och villkor.
- Prioritera insatser till personer med funktionsnedsättning.

Utredningen föreslår inga förändringar avseende vilka som kan beviljas lönebidrag.
 
  © 2017 Jure AB