SOU 2018:24 Tid för utveckling - 9789138247792 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:24 Tid för utveckling
   
 
Titel:SOU 2018:24 Tid för utveckling
Utgivningsår:2018
Omfång:554 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247792
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för hållbart arbetsliv över tid
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Lämnar överväganden och förslag på frågor om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet.

Utredningen lämnar också förslag om arbetstagares möjlighet till utveckling och omställning under arbetslivet, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs.
 
  © 2017 Jure AB