Prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan - 201718210 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
   
 
Titel:Prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
Utgivningsår:2018
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718210
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:210
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Genom förslaget tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Förslaget syftar till att skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 
  © 2017 Jure AB