SOU 2018:29 Validering i högskolan - 9789138247853 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:29 Validering i högskolan
– för tillgodoräknande och livslångt lärande
   
 
Titel:SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
Utgivningsår:2018
Omfång:300 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247853
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Valideringsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Arbetslivets förändrade kompetenskrav, bland annat till följd av digitaliseringen, gör att behoven av livslångt lärande är större idag än i början av 2000-talet. Validering och erkännande av tidigare lärande är en central komponent för att möjliggöra livslångt lärande.

Statistik om validering inom högskolan saknas eller är behäftad med stora brister. Tidigare uppföljningar av högskolornas tillämpning av reglerna om tillgodoräknande har visat på briste både i den formella hanteringen och vad gäller generositeten i bedömningarna.

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. Fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande inom högskolan och för att främja mobilitet och internationalisering. Det är också av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB