SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter - 9789138248096 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter
– för elever och barn i en bättre skola
   
 
Titel:SOU 2018:41 Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola
Utgivningsår:2018
Omfång:598 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248096
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2017 års skolmyndighetsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Några av utredningens förslag:

- Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.
- Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.
- Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.
- Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.
- Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner.

Ovanstående presenterar utredningen som förslag utifrån sitt uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter.
 
  © 2017 Jure AB