SOU 2001:97 Regler för Riksrevisionen - 9138215764 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:97 Regler för Riksrevisionen
   
 
Titel:SOU 2001:97 Regler för Riksrevisionen
Anmärkning:Se även Ds 2001:11, Prop. 2001/02:73 och Prop. 2001/02:190.
Utgivningsår:2001
Omfång:265 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215764
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om regler för Riksrevisionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Detta betänkande innehåller förslag till författningsregler om Riksrevisionen och dess verksamhet. Riksrevisionen sakll ersätta Riksdagens revisorer och får utföra effektivitetsrevision av den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet och övriga myndigheter under regeringen, av riksdagsförvaltningen och myndigheter under riksdagen. För flertalet av de nu angivna organen ska Riksrevisionen också utföra årlig revision. Riksrevisionen får vidare rätt att granska statliga bolag och stiftelser samt användningen av de statsmedel som tagits emot som stöd till viss verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB