Genusrättsvetenskap av Gunnarsson Åsa , Svensson Eva-Maria , Käll Jannice, Svedberg Wanna - 9789144115276 - Jure bokhandel

 

 
 
Genusrättsvetenskap
   
 
Författare:Gunnarsson Åsa , Svensson Eva-Maria , Käll Jannice , Svedberg Wanna
Titel:Genusrättsvetenskap
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:231 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144115276
Ämnesord:Allmän rättslära , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 444 SEK exkl. moms

 

Den globala samhällsomvälvande #metoo-rörelsen som pågår i vår tid visar att genusrättsvetenskapens frågor om rätt och kön är centrala. I denna boks andra upplaga fördjupas ämnet genusrättsvetenskap: ett särskilt forskningsperspektiv på juridiken och ett kunskapsområde inom rättsvetenskapen. I forskningsfältet analyseras rätten och rättsvetenskapen med hjälp av genusrättsvetenskapliga teorier, metoder och begrepp, där kön och genus är de centrala begreppen.

Boken är uppdaterad utifrån rättsliga förändringar men också utifrån reflektioner kring hur mycket samtidens forskningsläge påverkar framställningen av historiska skeenden. Har kunskapen förändrats så att tidigare kunskap också bör skrivas om? Har det skett förändringar inom rättsvetenskapen generellt som påverkat hur det kritiska perspektivet genusrättsvetenskap presenteras?

Genusrättsvetenskap kan användas på olika kurser inom juristutbildningen som en introduktion till forskningsfältet för studenter, lärare och forskare. Den kan även vara till nytta som en beskrivning av ett kunskapsområde för yrkesverksamma jurister.

Författargruppen har i denna grundligt omarbetade upplaga utvidgats från två till fyra författare.
 
  © 2017 Jure AB