SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet - 9138215624 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
   
 
Titel:SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:29 och prop. 2007/08:6.
Utgivningsår:2002
Omfång:291 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215624
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Polisadatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Polisdatautredningen föreslår en ny polisdatalag som bl.a. ger polisen rätt att använda digitala kameror och bandspelare. En annan nyhet i lagförslaget är att polisen i viss utsträckning ges rätt att göra icke sekretessbelagda personuppgifter allmänt tillgängliga på Internet.

Föreslår att den gällande polisdatalagen ersätts av en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Den nya polisdatalagen är utformad så att en lämplig avvägning görs mellan polisens rätt att använda modern teknik och den enskildes integritet.
 
  © 2017 Jure AB