SOU 2018:31 En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland - 9789138247907 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:31 En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
   
 
Titel:SOU 2018:31 En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Utgivningsår:2018
Omfång:208 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247907
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (Fö 2017:01)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att regeringen bör ges möjlighet att fatta vissa beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Det handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Utredningen gör en analys av hur riksdagens behov av att hållas underrättad kan säkerställas i dessa fall. Det föreslås vidare att finska styrkor som lämnar stöd till Sverige ska kunna ges vissa befogenheter, till exempel som skyddsvakt har. Utredningen lämnar även vissa förslag på annan författningsreglering som anses nödvändig för att finska militära styrkor ska kunna ge ett ändamålsenligt stöd.
 
  © 2017 Jure AB