SOU 2018:38 Styra och leda med tillit - 9789138248058 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:38 Styra och leda med tillit
– Forskning och praktik
   
 
Titel:SOU 2018:38 Styra och leda med tillit – Forskning och praktik
Utgivningsår:2018
Omfång:454 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248058
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillitsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Totalt diskuterar här 23 forskare hur man kan styra och leda med tillit och varför det är viktigt. Tjugo av dessa forskare har på nära håll följt tolv utvalda utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg – projekt som i någon mån omfamnar tillit som styrprincip. Ytterligare tre forskare bidrar med mer allmänna reflektioner utifrån forskningen om tillit. Det är en samling bidrag som förenar teoretiska insikter och perspektiv med praktisk erfarenhet från olika delar av välfärdssektorn. Merparten av bidragen rör sig dessutom på sådana ”mjuka” områden som förvaltningspolitiken sällan brukar närma sig, frågor om berör det inre livet i styrkedjan. Bidragen visar att goda prestationer inte alltid kräver mer styrning, som man traditionellt har tenderat att tro. I stället kan det snarare krävas mindre styrning och att man aktivt verkar för att skapa förutsättningar och handlingsutrymme för lokalt anpassade lösningar. Här är tilliten är central.
 
  © 2017 Jure AB