SOU 2018:43 Statliga servicekontor - 9789138248126 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:43 Statliga servicekontor
– mer service på fler platser
   
 
Titel:SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service på fler platser
Utgivningsår:2018
Omfång:309 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248126
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Servicekontorsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag innebär bland annat:
- 27 nya servicekontor ska öppna i landet. De nya kontoren ska ha öppnat senast den 31 december 2020, och serviceorganisationen kommer då att ha 140 servicekontor.
- Servicekontoren ska erbjuda service avseende Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.
- Servicen ska vara av både allmän och fördjupad karaktär. Besökarna kan då få hjälp med såväl allmänna frågor, vägledning och användning av digitala tjänster, som med personliga ärenden.
- En videomötestjänst ska inrättas för möten med medborgare och företag. Tjänsten ska finnas tillgänglig på alla servicekontor senast den 31 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB