SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap - 9789138248157 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
   
 
Titel:SOU 2018:45 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Utgivningsår:2018
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248157
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Förslaget syftar till att, i enlighet med de krav som ställs på behandling av personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning, ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndigheten behöver för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag.

Samtidigt syftar förslaget till att fastställa ett ramverkför personuppgiftsbehandlingen som säkerställer ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten. I den föreslagna lagen regleras den nya myndighetens behandling av personuppgifter inom ramen för dess kärnuppdrag. Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål personuppgiftsbehandling får ske, vilka typer av känsliga personuppgifter som får behandlas och om begränsningar av hur uppgifterna får behandlas.
 
  © 2017 Jure AB