SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet - 9789138248195 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet
– Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
   
 
Titel:SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
Utgivningsår:2018
Omfång:490 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248195
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tillitsdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Grundidén med tillitsbaserad styrning och ledning är att öka och bibehålla kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom en ökad tillit i styrningen som också innebär ett ökat handlingsutrymme i mötet mellan medborgare och medarbetare.

Utredningen definierar tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tilllitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.
 
  © 2017 Jure AB