SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. - 9789138248300 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
   
 
Titel:SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
Utgivningsår:2018
Omfång:651 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248300
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nya apoteksmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Nya apoteksmarknadsutredningen har haft i uppdrag att se över marknaden och regelverket för maskinell dosdispensering, lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till försökspersoner och prövningsställen, se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel och lagerberedningar och lämna förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel via den elektroniska kommunikationslösningen för licensansökan.

Slutbetänkandet av Nya apoteksmarknadsutredningen redovisar dessa frågor.

Utredningen har tidigare lämnat betänkandena Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) och Enhetliga priser på
receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76).
 
  © 2017 Jure AB