SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet - 9789138248751 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet
   
 
Titel:SOU 2018:81 YA lär dig jobbet på jobbet
Utgivningsår:2018
Omfång:413 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248751
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen.

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YAanställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintroduktionsavtal (YA).

En delegation inrättades under Utbildningsdepartementet bestående
av representanter för parterna på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB