SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier - 9789138248638 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier
   
 
Titel:SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier
Utgivningsår:2018
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248638
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om tryggare och effektivare studier
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

I uppdraget att främja effektivare studier ingick att utreda hur studiemedelssystemet kan användas för att öka genomströmningen i högskolan. Uppdraget var även att föreslå hur fribeloppet inom studiemedelssystemet bör utformas i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart system med både incitament till effektiva studier och tillräcklig möjlighet till arbete vid sidan av studierna.
 
  © 2017 Jure AB