SOU 2018:84 Det går om vi vill - 9789138248805 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:84 Det går om vi vill
– Förslag till en hållbar plastanvändning
   
 
Titel:SOU 2018:84 Det går om vi vill – Förslag till en hållbar plastanvändning
Utgivningsår:2018
Omfång:486 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248805
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om hållbara plastmaterial
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:84
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig.Utredningen föreslår bl.a. att regeringen:

- tillsätter en nationell resurs för samordning av platsfrågan
- utreder möjligheten att införa etappmål för en hållbar plastanvändning
- ger Naturvårdsverket i uppdrag att stötta den tillsatta plastresursen med en bred, objektiv och kunskapsbaserad plattform
- på sikt och beroende på hur plastfrågan utvecklas, ger Naturvårdsverket ett tydligt utpekat och långsiktigt myndighetsansvar att systematiskt driva och samordna frågor kopplat till resurseffektivitet och hållbar plastanvändning i samråd med andra berörda myndigheter och näringslivet.
 
  © 2017 Jure AB