SOU 2019:1 Santiagokonventionen mot organhandel - 9789138248911 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:1 Santiagokonventionen mot organhandel
   
 
Titel:SOU 2019:1 Santiagokonventionen mot organhandel
Utgivningsår:2019
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248911
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2018 års donationsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet har Donationsutredningen tagit ställning för att Sverige bör tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ – Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver.

Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Santiagokonventionen

I betänkandet redogör utredningen för vilka lagar som behöver ändras. Den föreslår också hur ändringarna ska genomföras. Föreslagna ändringar gäller i princip bara straffrättsliga bestämmelser.

Utredningen föreslår att Polismyndigheten och Internationella enheten vid Nationella operativa avdelningen – Noa – utses till nationell kontaktpunkt.
 
  © 2017 Jure AB