SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst - 9789138248904 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst
   
 
Titel:SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst
Utgivningsår:2018
Omfång:319 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248904
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. De flesta förslagen kan hanteras separat eller tillsammans som en helhet. Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt.

Utredningen lämnar vidare förslag som syftar till att stärka nationella säkerhetsintressen när det gäller tillståndsgivning av radiosändartillstånd. Dessa förslag kan även de hanteras separat eller som en helhet.
 
  © 2017 Jure AB