SOU 2019:11 Biojet för flyget - 9789138249079 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:11 Biojet för flyget
   
 
Titel:SOU 2019:11 Biojet för flyget
Utgivningsår:2019
Omfång:326 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249079
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:11
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, har lämnat över sitt betänkande till regeringen.

En särskild utredare hade i uppdrag att:

- analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen med hög klimatprestanda kan främjas för att bidra till övergången till ett fossilfritt energisystem och minskad klimatpåverkan
- vid behov föreslå hur det eller de styrmedel som är lämpligast för att minska flygets utsläpp genom användning av hållbara biobränslen bör utformas
- bedöma vilken inblandning av biobränsle som är rimlig att uppnå när styrmedel som utredningen föreslår ska träda i kraft med hänsyn till tillgång och pris på sådana bränslen samt efterfrågan i andra sektorer
- bedöma förutsättningarna för att öka inblandningen av hållbara biobränslen över tid utifrån samma faktorer
 
  © 2017 Jure AB