SOU 2019:8 Kameraövervakning i kollektivtrafiken - 9789138249000 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:8 Kameraövervakning i kollektivtrafiken
– ett enklare förfarande
   
 
Titel:SOU 2019:8 Kameraövervakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande
Utgivningsår:2019
Omfång:211 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249000
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kamerabevakningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. Sådan kamerabevakning är många gånger, enligt reglering i kamerabevakningslagen (2018:1200), tillståndspliktig.

Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas dock av ett undantag från tillståndsplikten, det s.k. tunnelbaneundantaget. I utredningens uppdrag har ingått att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillståndsplikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget har även ingått att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

- Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler.
- Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
- Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
- Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.
 
  © 2017 Jure AB