SOU 1994:151 Grupprättegång Del A - 9138138581 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1994:151 Grupprättegång Del A
– Sammanfattning, lagtext och behovsanalys
   
 
Titel:SOU 1994:151 Grupprättegång Del A – Sammanfattning, lagtext och behovsanalys
Anmärkning:Prop. 2001/02:107
Utgivningsår:1994
Omfång:301 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138138581
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grupptalanutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1994:151
Ämnesord:Processrätt

Pris: 202 SEK exkl. moms

 

Som ett komplement till det vanliga rättegångsförfarandet föreslås en lag om grupprättegång vid allmän domstol och särskilda regler om grupprättegång vid fastighetsdomstol och i Arbetsdomstolen. Lagen blir särskilt aktuell i konsument- och miljörättsmål. Här ges en sammanfattning av hela utredningen.
 
  © 2017 Jure AB