SOU 1994:151 Grupprättegång Del B - 913813859X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1994:151 Grupprättegång Del B
– Grupptalan vid allmän domstol m.m.
   
 
Titel:SOU 1994:151 Grupprättegång Del B – Grupptalan vid allmän domstol m.m.
Anmärkning:Prop. 2001/02:107
Utgivningsår:1994
Omfång:689 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913813859X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grupptalanutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1994:151
Ämnesord:Processrätt

Pris: 246 SEK exkl. moms

 

Som ett komplement till det vanliga rättegångsförfarandet föreslås en lag om grupprättegång vid allmän domstol och särskilda regler om grupprättegång vid fastighetsdomstol och i Arbetsdomstolen. Lagen blir särskilt aktuell i konsument- och miljörättsmål. Denna del innehåller en analys i detalj av utredningens förslag.
 
  © 2017 Jure AB