SOU 1994:151 Grupprättegång Del C - 9138138603 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1994:151 Grupprättegång Del C
– Bilagor
   
 
Titel:SOU 1994:151 Grupprättegång Del C – Bilagor
Anmärkning:Prop. 2001/02:107
Utgivningsår:1994
Omfång:461 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138138603
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grupptalanutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1994:151
Ämnesord:Processrätt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

Denna del innehåller bilagor med utredningens kommittédirektiv, rättsregler vid gruppanspråk, förfarandet vid domstol och andra prövningsorgan samt utländsk lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB