SOU 2019:26 Statens offentliga utredningar från Organbevarande behandling för donation - 9789138249352 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:26 Statens offentliga utredningar från Organbevarande behandling för donation
   
 
Titel:SOU 2019:26 Statens offentliga utredningar från Organbevarande behandling för donation
Utgivningsår:2019
Omfång:313 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249352
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2018 års donationsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Utredningens slutsats är bland annat att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar vidta medicinska insatser och kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull.

Utredningen föreslår att medicinsk förutsättning för donation ska få utredas på en möjlig donator som får organbevarande behandling då han eller hon fortfarande lever. Detta dock först efter att vederbörandes inställning till donation utretts och visat att förutsättningar finns att donera.

Utredningen föreslår att ingrepp inte få göras då donatorn haft en funktionsnedsättning som gjort att han eller hon inte förstått innebörden av ingreppet

Utredningen förslår att det så kallade närståendevetot försvinner.

Utredningens förslag rör främst organbevarande behandling. Ambitionen har varit att skapa en tydlig och förutsebar lagreglering.

Förslagen kommer inte att medföra ökade nettokostnader för kommunerna.

Utredningen bedömer att förslagen bör kunna träda i kraft den 1 september 2020.
 
  © 2017 Jure AB