SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand - 9789138249451 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand
   
 
Titel:SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand
Utgivningsår:2019
Omfång:61 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249451
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. Utredningen ska identifiera och föreslå arbetsuppgifter motsvarande minst 50 årsarbetskrafter vid lämpliga myndigheter, som kan ingå i kontorsgemenskapen. Förslagen ska avse avgränsade verksamhetsdelar, inte hela myndigheter.

Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter:

- Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
- Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
- Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som verkets nuvarande i Härnösand utgår ifrån
- Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
- Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.
 
  © 2017 Jure AB