SOU 2002:23 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten - 913821640X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:23 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten
– en vägtrafikinspektion
   
 
Titel:SOU 2002:23 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten – en vägtrafikinspektion
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2002
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821640X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Vägtrafikinspektionsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande föreslås att en vägtrafikinspektion inrättas som en självständig myndighet inom ramen för Vägverkets organisation. Sådana inspektioner finns redan inom de övriga trafikområdena järnväg, sjöfart och luftfart. För att dessutom uppnå ekonomiska, rationella och rekryteringsmässiga fördelar vill utredningen också pröva om Vägtrafikinspektionen bör ingå i en större organisation tillsammans med de övriga trafikinspektionerna. Utredningen avvaktar därför regeringens ställningstagande till vilken inriktning det fortsatta arbetet ska ha.
 
  © 2017 Jure AB