Prop. 2019/20:19 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål - 201920019 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:19 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
   
 
Titel:Prop. 2019/20:19 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
Utgivningsår:2019
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:19
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

De förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar har sedan den 1 januari 2017 haft möjlighet att överlämna migrationsmål och andra mål till övriga förvaltningsrätter. På motsvarande sätt har den kammarrätt som är migrationsöverdomstol haft möjlighet att överlämna andra mål än migrationsmål till andra kammarrätter.

Möjligheterna att lämna över andra mål än migrationsmål är tillfälliga och gäller till och med december 2019. Regeringen föreslår att dessa möjligheter ska förlängas till och med december 2020. Förslaget syftar till att ge domstolarna bättre förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå genom att den samlade kapaciteten hos de allmänna förvaltningsdomstolarna tas tillvara.
 
  © 2017 Jure AB