SOU 2019:41 Företagare i de sociala trygghetssystemen. - 9789138249635 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:41 Företagare i de sociala trygghetssystemen.
– Betänkande från Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)
   
 
Titel:SOU 2019:41 Företagare i de sociala trygghetssystemen. – Betänkande från Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)
Utgivningsår:2019
Omfång:133 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249635
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningens analys visar att företagare har ett något lägre nyttjande av förmånerna i sjuk- och föräldraförsäkringen än anställda. Samtidigt finns också skillnader mellan kvinnor och män, inte minst i föräldraförsäkringen, och mellan olika företagsformer samt över livscykeln. Generellt bedömer utredningen att mer behöver göras för att nå ut till företagare med bra stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. I betänkandet bedöms fortsatta åtgärder och analyser vara angelägna, bland annat vad gäller:
SGI för företagare med enskild firma,
reglerna för karens och sjuklön,
webbaserad information och stöd till företagare samt
utvecklade e-tjänster.

Särskild utredare: Gunilla Nordlöf
 
  © 2017 Jure AB