SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat. Tillitsbaserad styrning och ledning i staten - 9789138249703 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat. Tillitsbaserad styrning och ledning i staten
– Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)
   
 
Titel:SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat. Tillitsbaserad styrning och ledning i staten – Betänkande från Tillitsutredningen (Fi 2016:03)
Utgivningsår:2019
Omfång:285 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249703
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 201943
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Under cirka ett års tid har Tillitsdelegationen arbetat med att stödja statliga myndigheter med att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. Syftet har varit att utveckla verksamheten för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheterna och att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet. I uppdraget har även ingått att organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv.

Särskild utredare: Christina ForsbergUtkommer i oktober.
 
  © 2017 Jure AB