SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen. - 9789138249758 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen.
– Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)
   
 
Titel:SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll. Hantering av kombinationseffekter och gradvis bedömning av ämnen. – Betänkande från Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)
Utgivningsår:2019
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249758
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Det är mer än 50 år sedan den första kemikalielagstiftningen på EU-nivå infördes; 1967 trädde direktivet om farliga ämnen i kraft. Direktivet fastlade regler för klassificering och märkning av kemikalier baserade på deras inneboende farlighet. Under de följande decennierna tillkom fler riskbaserade regler, som också blev föregångarna till Reachförordningen. Men parallellt med lagstiftningens tillkomst och utveckling har även kemikalieindustrins och samhällets användande av kemikalier utvecklats och växt i snabb takt. Enligt Eurostat används i dag mer än 200 miljoner ton farliga kemikalier per år i Europa.

I SOU:n presenteras elva rekommendationer om hur europeisk kemikaliekontroll kan utvecklas för att bättre hantera denna komplexitet. Förslagen fokuserar på två centrala områden:

- Riskbedömning och hantering av kemiska blandningar, i syfte att göra kemisk riskbedömning och riskhantering mer relevant för målet att skydda människors hälsa och ekosystemen.

- Gruppvis utvärdering av kemikalier, för att underlätta identifiering av problematiska ämnen och stödja processen att byta ut farliga kemikalier mot säkrare alternativ.

Särskild utredare: Christina Rudén
 
  © 2017 Jure AB