SOU 2019:46 En ny riksbankslag. (Volym 1, 2 och 3). - 9789138249789 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:46 En ny riksbankslag. (Volym 1, 2 och 3).
– Slutbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
   
 
Titel:SOU 2019:46 En ny riksbankslag. (Volym 1, 2 och 3). – Slutbetänkande från Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
Utgivningsår:2019
Omfång:1933 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249789
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

Utredningen har gjort en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Man lämnar också förslag rörande Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret.

Särskild utredare: Mats Dillén

 
  © 2017 Jure AB