SOU 2019:51 Näringslivets roll inom totalförsvaret. - 9789138249871 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:51 Näringslivets roll inom totalförsvaret.
– Betänkande från Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet (Fö 2018:01)
   
 
Titel:SOU 2019:51 Näringslivets roll inom totalförsvaret. – Betänkande från Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet (Fö 2018:01)
Utgivningsår:2019
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249871
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat att:

- regeringen uppdrar åt myndigheter att identifiera vilka företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Genom att identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet blir det möjligt att analysera och värdera försörjningstryggheten.

- Vidare föreslås också att kretsen myndigheter som har rätt att begära upplysningar om totalförsvarsviktig verksamhet från näringsidkare utökas, och att berörda företag engageras i totalförsvarsplaneringen.

- Regeringen bör låta utreda frågan om hur personalförsörjningen ska hanteras inom det civila försvaret.

- Ett nationellt råd kallat Totalförsvarets näringslivsråd inrättas i Regeringskansliet och att länsstyrelsernas regionala råd för krisberedskap och skydd mot olyckor även bör avse totalförsvar.


Särskild utredare: Elisabeth Nilsson
 
  © 2017 Jure AB