SOU 2019:53 Grundpension. - 9789138249901 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:53 Grundpension.
– Delbetänkande från Garantipensionsutredningen (S 2018:14)
   
 
Titel:SOU 2019:53 Grundpension. – Delbetänkande från Garantipensionsutredningen (S 2018:14)
Utgivningsår:2019
Omfång:500 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249901
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017 förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har varit bosatt i fler medlemsstater i EU. Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit bosatt i Sverige. Den nya förmånens belopp ska motsvara garantipensionens nuvarande nivå och avtrappas mot den inkomstgrundade allmänna pensionen.

Särskild utredare: Göran Lundahl
 
  © 2017 Jure AB