SOU 2019:50 Fusk vid antagningen till högskoleutbildningen - vad händer sen? - 9789138249864 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:50 Fusk vid antagningen till högskoleutbildningen - vad händer sen?
– Slutbetänkande från Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U2018:07)
   
 
Titel:SOU 2019:50 Fusk vid antagningen till högskoleutbildningen - vad händer sen? – Slutbetänkande från Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U2018:07)
Utgivningsår:2019
Omfång:150 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249864
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft att ta ställning till om återkallande av ett antagningsbesked till högskoleutbildning på grund av att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas.

Utredningen gör bl.a. bedömningarna:

- att gällande rätt inte medger återkallelse av betygsbeslut beträffande en student som fuskat vid antagningen

- att det inte bör införas någon reglering om att återkallande av antagningsbeslut ska kunna leda till återkallande av betygsbeslut

- att en tidsgräns för återkallande av antagningen införs

- att reglerna för överklagande av antagningsbeslut förtydligas och ändras


Särskild utredare: Anna Tansjö
 
  © 2017 Jure AB