SOU 2019:69 Validering - för kompetensförhöjning och livslångt lärande. - 9789138250143 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:69 Validering - för kompetensförhöjning och livslångt lärande.
– Slutbetänkande från Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)
   
 
Titel:SOU 2019:69 Validering - för kompetensförhöjning och livslångt lärande. – Slutbetänkande från Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)
Utgivningsår:2020
Omfång:450 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250143
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Valideringsdelegationen presenterar förslag och bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Bland förslagen:

- En ny, gemensam, definition av validering.

- En ny förordning med generella bestämmelser om validering.

- Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.

- En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

- Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.

- Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.

- Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.

- Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och dokumentation vid validering.

Särskild utredare: Anders Ferbe
 
  © 2017 Jure AB