SOU 2019:48 Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster? - 9789138249819 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2019:48 Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster?
– Betänkande. Bilaga 8 till Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
   
 
Titel:SOU 2019:48 Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster? – Betänkande. Bilaga 8 till Långtidsutredningen (Fi 2017:D)
Utgivningsår:2020
Omfång:118 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249819
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om vilken betydelse utbildning för vuxna har för arbetsmarknadens funktionssätt. I Sverige är utbudet av formell utbildning för vuxna bland de största i världen.

Ett centralt syfte med vuxenutbildning är att det ska underlätta anpassningar i arbetskraftens kompetens då efterfrågan på arbetsmarknaden förändras.

Utbildning för vuxna kan potentiellt bidra till att:

- göra arbetsmarknaden mer effektiv,

- höja sysselsättningsnivån,

- utveckla kompetensen på arbetsmarknaden,
höja arbetskraftens produktivitet och

- underlätta frivilliga eller påtvingade karriärbyten.

I bilagan analyseras i vilken utsträckning utbildning för vuxna ökar deltagarnas jobbchanser och inkomster

Bilagan har utarbetats av: Anders Stenberg
 
  © 2017 Jure AB