SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering - 9789138250228 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
   
 
Titel:SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Utgivningsår:2020
Omfång:308 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250228
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:5)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Utredningen presenterar flera förslag som syftar till att göra sjukförsäkringen mer begriplig och flexibel.

Utredningen föreslår bland annat:
- Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt förekommande arbete.

- Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.

- Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas.

- Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
 
  © 2017 Jure AB