Barnkonventionen i praktisk tillämpning av Swärd Susann - 9789139117155 - Jure bokhandel

 

 
 
Barnkonventionen i praktisk tillämpning
– Handbok för socialtjänsten
   
 
Författare:Swärd Susann
Titel:Barnkonventionen i praktisk tillämpning – Handbok för socialtjänsten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:297 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117155
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Internationell rätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

I denna bok förklaras barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret.

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till socialtjänstens uppdrag inom följande områden:

• Barnrättsbaserad verksamhet
• Social trygghet och goda levnadsvillkor
• Familj och omvårdnad
• Barn som far illa
• Barn på flykt och asylsökande barn
• Övriga rättigheter i korthet.

Genomgående i handboken finns diskussionsfrågor som kan bidra till reflektion över hur man inom socialtjänsten förhåller sig till barnet som rättighetsbärare. Varje kapitel avslutas dessutom med diskussionsfall för en fördjupad diskussion med kollegor.

Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok för socialtjänsten som på ett enkelt sätt bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig bl.a. till socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, fältassistenter, behandlingsassistenter, socionomer, socialpedagoger, personliga ombud, familjerådgivare, rehabhandläggare, chefer och förtroendevalda, samt studenter på socionomutbildningar.
 
  © 2017 Jure AB