Prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning - 201920145 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Utgivningsår:2020
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:145
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Varje gång ett sådant byte sker måste ett nytt tvångsmedelsbeslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation meddelas och rätten hålla ett sammanträde. Den nuvarande ordningen är resurskrävande. I propositionen föreslås att ett förenklat förfarande ska införas vid vissa sådana beslut. Förslaget innebär att ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska kunna meddelas utan att rätten måste hålla ett sammanträde i frågan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
 
  © 2017 Jure AB