SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter - 9789138250365 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
   
 
Titel:SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Utgivningsår:2020
Omfång:860 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250365
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 750 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat att lagen om särskild utlänningskontroll ersätts av en ny lag, lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Den nya lagen ska, i likhet med den nuvarande, gälla i stället för utlänningslagen för utlänningar som utgör ett kvalificerat säkerhetshot. Lagen har utformats för att möta de särskilda utmaningar det innebär att handlägga utlänningsärenden som rör personer som utgör ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Den nya lagen är därför betydligt mer självständig i förhållande till såväl utlänningslagen som EU-rätten. Det innebär bl.a. att väsentligt färre hänvisningar görs till paragrafer i utlänningslagen. Utredningen understryker att det i fortsättningen behöver göras noggranna överväganden innan lagen anpassas till ändringar som görs inom andra delar av utlänningslagstiftningen.

Den nya lagen kompletteras med en ny förordning, förordningen om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Särskild utredare: Gunnel Lindberg
 
  © 2017 Jure AB