Kommunala marktransaktioner av Jensen Ulf, Sollbe Kjell - 9789139115656 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommunala marktransaktioner
   
 
Författare:Jensen Ulf , Sollbe Kjell
Titel:Kommunala marktransaktioner
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:471 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115656
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 1044 SEK exkl. moms

 

Kommunernas inflytande över markanvändningen kan knappast överskattas. Det kommunala planmonopolet, ansvaret för bostadsförsörjningen, kommunala anläggningar samt mark och exploatering är hörnstenar i samhällsbyggandet.

Kommunala marktransaktioner beskriver de juridiska förutsättningarna för kommunernas hantering av mark. Det handlar om en spännande kombination av offentlig rätt och civilrätt.

Kommunala marktransaktioner vänder sig till såväl ansvariga på kommuner som till deras motparter. Särskilt de sistnämnda har stor nytta av att sätta sig in i de speciella förhållanden som råder när kommuner säljer och köper mark.
 
  © 2017 Jure AB