SOU 2002:37 Osmo Vallo - 9138216671 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2002:37 Osmo Vallo
– Utredning om en utredning
   
 
Titel:SOU 2002:37 Osmo Vallo – Utredning om en utredning
Utgivningsår:2002
Omfång:195 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216671
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Osmo Vallo-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:37
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Utredningen har utfört en granskning av myndigheternas agerande i fallet Osmo Vallo och ger följande förslag:

– Det skall alltid genomföras en utredning under ledning av åklagare om en person har avlidit eller skadats allvarligt i samband med ett polisingripande. Polisens avrapportering skall rutinmässigt ske genom förhör och fallet skall handläggas av polisens internutredningsenheter.
– Anhöriga skall ha en ovillkorlig rätt till målsägandebiträde om någon avlider eller blir allvarligt skadad i samband med ett polisingipande.
– Rättsläkarnas och Rättsmedicinalverkets roll liksom Socialstyrelsens tillsynsroll skall klargöras.
 
  © 2017 Jure AB